Z Wielkopolski do wolnej Polski!

Co za historia!

Powstanie Wielkopolskie to największe z polskich powstań narodowych zakończonych zwycięstwem. Wyzwolenie prawie całego terenu Wielkopolski spod władzy Niemiec w 1919 roku do dzisiaj krzepi i inspiruje!

Zobacz materiały dydaktyczne